FUNGSI UTAMA UNIT AUDIT DALAM

Menjalankan pengauditan secara bebas dan professional berpandukan kepada garis panduan dan standard yang ditetapkan oleh Jabatan Audit Negara (JAN), Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan Institut Juruaudit Dalaman (IIA).

carta-fungsi-2021.jpg