MESYUARAT JAWATANKUASA AUDIT 2018

First NameLast NameCountriesCapitals
1
MESYUARAT JKA BIL.1/2018
KALI KE-15
23 MAC 2018
BILIK MESYUARAT EKSEKUTIF
UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN
KAMPUS KOTA
2
MESYUARAT JKA BIL.2/2018
KALI KE-16
07 SEPTEMBER 2018
AZMI & ASSOCIATES (ADVOCATES & SOLICITORS), 14TH FLOOR,
MENARA KECK SENG, KUALA LUMPUR